Kitaplar Arasında

Boğaziçi Üniversitesi Kültür ve Sanat Komisyonu’nun, sosyal, beşeri ve fen bilimlerini kapsayan “Açık Ders” adı altında düzenlediği seminer dizisinin hedef kitlesini, bilimsel alandaki son gelişmeleri takip etmeye meraklı toplumun her kesiminden insanlar oluşturuyor. “Açık Ders” programı, bilimsel merak, özgür düşünce ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına katkıda bulunacak bilgi ve tartışmaları toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor.

Farklı temalar altında oluşturulan seminer dizileri, psikolojiden bilgisayar mühendisliğine fizikten dilbilime varıncaya kadar birçok alandaki güncel gelişmeleri ve önemli tartışma konularını katılımcılarla paylaşıyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilen “Açık Ders” seminerlerinde katılımcılarından herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Açık Ders Seminerleri Tanıtımı

Boğaziçi Üniversitesi Açık Ders Seminerleri Videoları

AÇIK DERS 1. SERİ: İnsan Beyninin Sınırları

"İnsan ve Makina Beyinlerinin Sınırları"  Cem Say

"Stresin Sinir Sisteminin Üzerindeki Etkileri"  Elif Aysimi Duman

"Dil, Beyin ve Evrim"  Mine Nakipoğlu

"Zaman Algısı"  İnci Ayhan

AÇIK DERS 2. SERİ: Belirsizliği Bilmek / Belirsizliğin Bilimi

"İklim Değişikliğinin Dünyaya ve Türkiye'ye Etkileri"  Levent Kurnaz

"Belirsizlik ve Kaos"  Yağmur Denizhan

"CERN'de Neler Oluyor"  Erhan Gülmez

"Sistem Yaklaşımı Nedir, Neye Yarar ve Nasıl Uygulanır"  Yaman Barlas

AÇIK DERS 3. SERİ: Bilimden Yaşama, Yaşamdan Bilime 

"Biyomalzemeler Hayatımızı Nasıl Değiştiriyorlar?" Bora Garipcan

"Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var?" Rana Sanyal

"Şu Mikrobun Ettikleri" Neş'e Bilgin

"Gıda-Çevre- Enerji Bağlantısında Yosunlar ve Günlük Hayatımızdaki Rolleri" Berat Haznedaroğlu

AÇIK DERS 4. SERİ: Her Yönüyle Çocuk

"Çocukluğun Tanımı: Tarihsel ve Toplumsal Bir Bakış Açısıyla Çocuk ve Çocukluk" Zeynep Erdiller

"Çocukluğun Tarihi: Osmanlı ve Avrupa Tarihinde Çocuk Olgusu Üzerine Bazı Düşünceler" Leyla Kayhan Elbirlik

"Çocuk ve Hikayeler: Birlikte Okumanın Gücü" Feyza Çorapçı

"Çocuk ve Dil: Erken Çocukluk Döneminde İkinci/Yabancı Dil Öğrenimi" Belma Haznedar

"Çocuk ve Oyun: Çocuk Oyununa Yetişkin Müdahalesi"  Mine Göl Güven

"Çocuk ve Müzik: Yaşamın İlk Yıllarında Müzik" Gaye Soley

"Çocuk ve Ahlak: Çocuklukta Ahlaki ve Toplumsal Sorgulamanın Gelişimi"  Melike Acar

"Çocuk ve Ebeveyn: Ne Seninle Ne Sensiz" Ayşegül Metindoğan

"Çocuk ve Anne: Hamilelik Döneminde Çocuk-Anne İlişkisi" Elif Aysimi Duman

AÇIK DERS 5. SERİ: Kandilli 150.yıl Özel Seri

"Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz"  Haluk Özener

"Tsunami Tehlikesine Hazır mıyız?"   Öcal Necmioğlu

"Küresel Isınma ve İklim Değişikliği"  Adil Tek

"Türkiye'de Deprem Afeti ve Eğitimi"  Doğan Kalafat

AÇIK DERS 6. SERİ: Ekonominin Halleri

"Tarihsel Bir Bakış Açısı ile Bugünün Türkiye Ekonomisi" Şevket Pamuk

"Çaresiz miyiz? Neoliberalizm ve Alternatif Yaklaşımlar" Fikret Adaman

"Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve Ekonomik Performans" Ünal Zenginobuz

"Türkiye'nin Tarım Politikaları: Kısır Döngülerden Neden Çıkamıyoruz?" Gökhan Özertan

"Yeşil Ekonomi'de Neredeyiz?" Begüm Özkaynak

"Ekonomi Deneylerinden Neler Öğrendik?" Mehmet Yiğit Gürdal

AÇIK DERS 7. SERİ: Şehrin Halleri

“Kent ve Sosyalleşme: Osmanlı İstanbul’unda Kahvehaneler” Cengiz Kırlı

“İstanbul’da Mekanın ve İmgenin, Kentleşmenin ve Doğanın Tarihi” Çiğdem Kafescioğlu

“Şehrin Doğası: İstanbul’da Hava, Su ve Yeşil” Ayfer Bartu Candan

“Bizans Başkentinde Ticaret” Koray Durak

“Kentsel Yurttaşlık: Demokrasiyi Kentte Düşünmek” Mert Arslanalp

“İstanbul’da Kentsel Dönüşümün Dönüşümü” Tuna Kuyucu

“Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Orhan Pamuk’a Metinselleşen Şehir” Zeynep Uysal

AÇIK DERS 8. SERİ: Salgın

“Kriz Zamanlarında Oyun" Mine Göl Güven

"Aşı Teknolojisinin Gelişimi, Yeni Virüslerin Evrimleşmesi ve Yayılması" Nesrin Özören 

"COVID-19'un Sebebi Yarasalar mı?" Raşit Bilgin 

"Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Politikaları" Volkan Yılmaz

"Tehdit Altında İnsan Zihni" Adil Sarıbay 

AÇIK DERS 9. SERİ: Salgından Sonrasını Beklerken

“İktisat Politikasının Yeni Normali" Ceyhun Elgin

"Salgın ortamında Siber Güvenlik 101" Bilgin Metin

"Korona ile Gelen Dönüşüm: Neden Herkes Girişimci Olmalı?" Oğuzhan Aygören

"Salgından Büyük Sorun: İklim Krizi" Levent Kurnaz

 

 

Boğaziçi Üniversitesi’nin uluslararası misafir programı “Boğaziçi Chronicles” İstanbul’un kültürel hayatının gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2013 yılında tasarlanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nin 150. yılını kutlamak amacıyla tasarlanan etkinlikler serisinin bir parçası olan “Boğaziçi Chronicles” Türkiye’de örneği pek görülmeyen bir konuk ağırlama programı olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde gelenekselleşmektedir. Program kapsamında dünyaca ünlü kuramcı ve kültür sanat insanları kampüste ikamet ederek konuşmalar, seminerler, performanslar ve atölyeler düzenlerler. 

“Boğaziçi Chronicles”ın konukları öğrenciler, akademisyenler ve İstanbullularla buluşarak, üniversite yaşantısının bir parçası haline gelip, yaratıcılıklarını ve düşünsel birikimlerini İstanbul’un dinamik kültürel ortamında yeni üretimlere dönüştürerek, deneyimlerinin günlüğünü tutarlar ve bu günceler Boğaziçi Üniversitesi tarafından yayınlanır.

Boğaziçi Üniversitesi’nin 150. yılını kutlamak amacıyla başlatılan etkinlikler serisinin bir parçası olarak 2013 yılında başlatılan “Boğaziçi Lectures”ın amacı dünya çapında önde gelen düşünürleri Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında bir araya getirmek, güncel toplumsal ve bilimsel konularda üniversite genelinde tartışma ortamının gelişmesine katkıda bulunmak ve yeni akademik dönemlerin başlangıcını kutlamaktır. Başladığı zamandan bu yana farklı alanlarda birçok önemli akademisyen Boğaziçi Üniversitesi’nde farklı konularda konferanslar vermeye devam ediyor.

www.bogazicilectures.boun.edu.tr

“Çoğalan Sesler” yaşadığımız coğrafyanın farklı tınılarını kampüse yansıtmak, Boğaziçi’nin çoğulluğa açık bir arada yaşama kültürüne katkıda bulunmak amacıyla başlatılan konserler serisidir. “Çoğalan Sesler”, kültürlerarası diyaloğu öne çıkaran bir anlayışla coğrafyamızın güçlü renklerine ev sahipliği yapmaya, konser ve panel etkinlikleriyle barışın sesinin daha gür çıkması için çabalamaya devam ediyor.

 

Boğaziçi Üniversitesi’nde caz kültürünü geliştirmek ve bu alanda çalışan genç sanatçıları desteklemek amacıyla başlatılan caz konserleri serisiyle, Türkiye’de cazın farklı türleriyle uğraşan müzisyenler Kennedy Lodge’da ağırlanıyor. “Kennedy Jazz” serisinde konserlerin yanı sıra üniversitemizde cazı tartışacak panellere de yer vererek bu alanda daha kalıcı bir ilginin oluşmasına katkıda bulunmak hedefleniyor.

“Boğaziçi’nde Performans” serisi, tiyatro, dans ve en geniş anlamında performans sanatlarını İstanbul, Türkiye ve dünyadan örneklerle Boğaziçi camiası ile buluşturmayı hedefliyor. Serinin amacı tiyatro, dans, opera, video ve enstalasyon gibi farklı disiplinlerde çalışan sanatçıları kampüste ağırlamak ve aynı zamanda paneller, söyleşiler ve arşiv çalışmaları ile bu projelerin güncel, sosyal ve akademik boyutlarını tartışmaktır. 

Boğaziçi Üniversitesi’nin entelektüel canlılığından ilham alarak ortaya çıkan BU+ oluşumu, üniversite ile toplumu buluşturmaya yeni bir proje ile devam ediyor. Açık derslerden sonra bir kez daha üniversiteyi kamusal mekanlara götürerek akademik birikimi akademi dışına taşıyacak yeni projenin adı “Kitaplar Arasında”

Proje Boğaziçi Üniversitesi hocalarının özgün çalışmalarından yola çıkarak hazırlayıp yayımladıkları kitaplar üzerine sohbet edecekleri bir kitabevi sohbetleri serisi olarak tasarlandı. Bu çerçevede “Kitaplar Arasında” hocalarımızın uzun yıllar emek verdikleri akademik çalışmalarının ürünü olan kitaplarını akademi dünyasının sınırlarından çıkarıp yeni okurlarla, akademi dışındaki dünyayla buluşturmayı hedefliyor.  

Hocalar ve okurların bir araya gelerek sohbet edecekleri mekanlar ise bu kez kitabevleri olacak. Çünkü projenin diğer hedefi günümüzde giderek kaybolmaya yüz tutan bağımsız kitabevlerini ve kütüphane kültürünü yaşatmak; kitabevi ve kütüphanelerin kültürel üretime ve dolaşıma katkısını hatırlatmak.

BU+ oluşumunun bir parçası olarak Kitaplar Arasında projesi ayrıca kültür, sanat ve bilimin paylaşılmasında aktaran ve dinleyen ikiliğini kırarak salon sohbetleri geleneğini de canlandıracak.

 

Yaşadığımız salgının etkilerinden korunmak için evde kalmamız gereken bugünlerde Boğaziçililier olarak birbirimizle daha fazla iletişim kurmaya ve temas etmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Zorunlu fiziksel mesafelenme doğrultusunda iletişimimizi korumak ve birlikteliğimizi güçlendirmek için farklı ve yeni yollarla tekrar bir araya gelmek istiyoruz.

Bu amaçla farklı uzmanlık alanlarından çok değerli öğretim üyelerimizin konuk olduğu, “Corona Günlerinde Hayat Dersleri” etkinliklerimiz Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve BU+ Etkinlikleri iş birliği ile her Salı saat 17:00’de Zoom üzerinden gerçekleşiyor.

Yaşadığımız salgının etkilerinden korunmak için evde kalmamız gereken bugünlerde Boğaziçililier olarak birbirimizle daha fazla iletişim kurmaya ve temas etmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Zorunlu fiziksel mesafelenme doğrultusunda iletişimimizi korumak ve birlikteliğimizi güçlendirmek için farklı ve yeni yollarla tekrar bir araya gelmek istiyoruz.

Bu amaçla farklı uzmanlık alanlarından çok değerli mezunlarımızın konuk olacağı, “Mezunlar Kampüste” etkinliklerimiz her Perşembe saat 18:00’de Zoom üzerinden gerçekleşiyor.